INFORMARE ACTIUNE DE BONUSARE  “GARANTAT BANII INAPOI IN 7 ZILE”

 

 

1. Organizator: societatea TRAVEL BRANDS S.A.

(”Actiunea de bonusare”) este organizata de societatea TRAVEL BRANDS S.A., reprezentant al brandului DERTOUR, cu sediul in Bucuresti, Strada Reinvierii 3-5, Mezanin, Camera 19, Cladirea Europa Primex, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5790/2018, CUI 39257566; IBAN RO43 BRDE 445S V168 3364 4450, deschis la BRD, reprezentată de Cosmin Marinof, în calitate de Managing Director si de Nicolae Lech, Tour-operator Director, denumită  în continuare ”Organizatorul” sau ”Dertour”.

 se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toate persoanele care îndeplinesc condițiile și doresc sa participe (”Participantii”). Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 2.  Locul de desfasurare a Actiunii de bonusare

 •  sistemele de rezervari B2B: b2b.dertour.ro și pe parteneri.travelbrands.ro
 • Produsul la care face referire actiuneapachetele charter si seat only Travel Brands

 

 

3. Perioada de desfasurare a Actiunii de bonusare: 

06.08.2020-15.09.2020

 

4. Mecanismul Actiunii de bonusare:

 • Partenerii trebuie sa detina acces b2b.dertour.ro și/sau parteneri.travelbrands.ro
 • è Sa faca rezervari in modulele „PACHETE” si “CHARTER”, din sistemele de rezervari B2B Dertour/ parteneri.travelbrands.ro 
 • è La finalul perioadei in care se desfasoara actiunea de bonusare, un reprezentant al departamentului Vanzari Travel Brands va genera un raport de vanzare
 • è In urma raportului, toti Partenerii care au efectuat rezervari de minim 2 persoane (pachet sau seat only) vor primi automat 1 tichet cadou in valoare de 50 RON 
 • è Premiul va fi primit pentru fiecare 2 persoane aferente unei singure Rezervari, cu conditia ca ambele persoane sa plateasca loc in camera/avion (ex: infantii nu beneficiaza de premiu) 
 • è Tichetul cadou va fi inmanat de catre reprezentanul regional in termen de 30 de zile de la executarea pachetului sau a serviciului turistic
 • è Tichetul cadou se acorda doar pentru pachetele executate (nu si pentru Rezervari anulate ulterior).

 

4.1. Inscrierea la Actiunea de bonusare

Pentru a se inscrie in Concurs, Participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Contract de colaborare incheiat cu Travel Brands           
 • Access in sistemele de rezervari b2b.dertour.ro și/sau parteneri.travelbrands.ro
 • Rezervari efectuate in modulul „PACHETE” si “CHARTERE”, din sistemele de rezervari B2B.Dertour/ parteneri.travelbrands.ro, in perioada in care se desfasoara actiunea de bonusare
 • Efectuarea fiecarei rezervari de minim 2 persoane (pachet sau seat only) va aduce automat 1 tichete cadou, in valoare de 50 RON, per rezervare

 

4.2. Premiul se acorda, de catre Organizator, doar pentru rezervari cu status «Ok To Buy »  . 

4.3 Premiul se acorda, de catre Organizator, doar pentru servicii efectuate (nu si pentru servicii rezervate si anulate ulterior).

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a Participantilor ce nu respecta conditiile prezentului document. 

4.5. Prin inscrierea la Actiunea de bonusare, Participantul garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani, deține capacitate de exercițiu deplină si poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.

4.6. Un Partener Participant poate fi descalificat in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament prin care se încalcă acest Regulament. Organizatorul considera inscrierea la acesta Actiune ca o acceptare expresă a acestui Regulament si considera orice date furnizate de către Participant, ca fiind adevarate si corecte, până la proba contrară.

4.7. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 5. Dreptul de participare:

 Poate participa la acest concurs orice persoana fizica cu conditia de a avea varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

5.1. Castigatorii vor fi anuntati astfel: 

In data de 15.10.2020 se va trimite (prin email) de catre reprezentanul zonal lista castigatorilor, urmand ca premiul sa fie transmis prin Fan Curier sau predat reprezentantului zonal in termen de 30 de zile de la executarea pachetului/serviciului.

Premiile vor fi acordate doar in situatia in care pachetul/serviciul este executat, nu si pentru rezervarile anulate ulterior.

 

 6. Premiul

6.1. Premiile acordate sunt tichete cadou UP Romania. Valabilitatea tichetelor este de 12 luni de la data emiterii.

 

6.2In nicio situatie premiul nu va fi transformat in bani si/sau alte produse. 

 

6.3Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

 

6.4. Valoarea totala a premiilor este calculata raportat la numarul de persoane aferent fiecarei rezervare (indiferent ca este vorba de pachet turistic sau seat only), cu conditia ca persoana sa plateasca loc in camera/avion (ex : nu se acorda premiul pentru infanti), efectuata de Parteneri in perioada de desfasurare a actiunii. 

 

6.5. Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de castigator dupa intrarea in posesie a premiului.

 

 

7. Litigii:

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

7.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

7.4. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

 8. Regulamentul Actiunii de bonusare:

8.1. Regulamentul este disponibil atat pe email, cat si in sistemul B2B, sectiunea « Utile »

8.2. Participarea implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor prin email si in sistemul de rezervari. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicare.

 

Regulamentul Actiunii de bonusare este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiile castigate nu se vor acorda.

 

 

 

TRAVEL BRANDS S.A.

Prin reprezentant, 

 

Cosmin Marinof – Director General                                             Nicolae Lech – Director TO